Archive for Supernatural

Mahou Shoujo 201
Mahou Shoujo 201Mahou Shoujo 201
10

กฏเหล็กของสาวน้อยเวทมนตร์ “เมื่ออายุครบ 14 ขวบต้องสู้หมีด้วยมือเปล่าได้!” ฟุจิยะมา ชิโนบุ หรือในสมญานาม เซ็กซี่ฟุจิยามะ เธอทำงานเป็นแม่ทัพแห่งกองพันปีศาจของแก๊งดอกไม้ตูมที่พยายามจะยึดครองเมืองนี้ แต่เธอก็ถูกขัดขวางโดยสาวน้อยเวทมนตร์ผู้สวมหน้ากาก องค์หญิงมามุ ที่อยู่ ๆ ก็ย้ายเข้ามาอยู่ข้างห้องของฟุจิยะมาซะงั้น…